مبارزه کردن سیاست پیروزی ونزوئلا ونزوئلا

مبارزه کردن: سیاست پیروزی ونزوئلا ونزوئلا انتخابات ایرانیان حسن روحانی انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار بین الملل ترامپ از انجام کارهای بزرگ خبر داد

به گزارش مهر، «دنالد ترامپ» در این خبر که در توئیتر منتشر کرده آورده است: تصمیمات بزرگ زیادی در روزها و هفته های آینده اتخاذ می شوند. «اول آمریکا».

ترامپ از انجام کارهای بزرگ خبر داد

ترامپ از انجام کارهای بزرگ خبر داد

عبارات مهم : آمریکا

رئیس جمهور آمریکا منشتر شدن پیامی تازه از انجام کارهای بزرگ در آینده خبر داد.

به گزارش مهر، «دنالد ترامپ» در این خبر که در توئیتر منتشر کرده آورده است: تصمیمات بزرگ زیادی در روزها و هفته های آینده اتخاذ می شوند. «اول آمریکا».

ترامپ از انجام کارهای بزرگ خبر داد

شعار اول آمریکا از جمله شعارهایی بود که ترامپ در دوران مسابقه های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا آن را مرتبا تکرار می کرد و نشانه از آن را بازگرداندن آمریکا به جایگاه واقعی خود عنوان می داشت.

واژه های کلیدی: آمریکا | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs