مبارزه کردن سیاست پیروزی ونزوئلا ونزوئلا

مبارزه کردن: سیاست پیروزی ونزوئلا ونزوئلا انتخابات ایرانیان حسن روحانی انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی با تصویب مجلس دیوان اصل 90 تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به تشکیل دیوان اصل نودم قانون اساسی رای دادند. 

با تصویب مجلس دیوان اصل 90 تشکیل می‌شود

با تصویب مجلس دیوان اصل 90 تشکیل می شود

عبارات مهم : قانون

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای به تشکیل دیوان اصل نودم قانون اساسی رای دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در جریان بررسی شرح طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ماده ۱۴ این طرح را با ۱۴۹ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر به تصویب رساندند که براساس آن در اجرای اصل نودم قانون اساسی به منظور سامان دادن و کارآمدی مجلس و نمایندگان در پیگیری به شکایات از نحوه کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه، تشکیلاتی تحت عنوان «دیوان اصل نودم قانون اساسی» ایجاد می شود.

با تصویب مجلس دیوان اصل 90 تشکیل می‌شود

به موجب این مصوبه اساسنامه و تشکیل این دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون به وسیله هیئت رئیسه تهیه و به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی می رسد.

کلیه قوانین و مقررات مرتبط با کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و وظایف مصرح در آن به قوت خود باقی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به تشکیل دیوان اصل نودم قانون اساسی رای دادند. 

واژه های کلیدی: قانون | کمیسیون | قانون اساسی | نمایندگان مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs