مبارزه کردن سیاست پیروزی ونزوئلا ونزوئلا

مبارزه کردن: سیاست پیروزی ونزوئلا ونزوئلا انتخابات ایرانیان حسن روحانی انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی دستاورد محقق ایرانی دانشگاه آلمانی در زمینه کنترل رنگ نمایشگرها

دانشمندان دانشگاه Linköping در آلمان با همکاری محقق ایرانی موفق به اعمال لایه نازکی از ماده فروالکتریک به یک الکترود در ابزارها و مدارهای الکتروشیمیایی ارگانیک(

دستاورد محقق ایرانی دانشگاه آلمانی در زمینه کنترل رنگ نمایشگرها

دستاورد محقق ایرانی دانشگاه آلمانی در زمینه کنترل رنگ نمایشگرها

عبارات مهم : کنترل

دانشمندان دانشگاه Linköping در آلمان با همکاری محقق ایرانی موفق به اعمال لایه نازکی از ماده فروالکتریک به یک الکترود در ابزارها و مدارهای الکتروشیمیایی ارگانیک(آلی) شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از ساینس دیلی، مدارهای فرستنده الکترونیکی چاپی و نمایشگرها دو مورد از کاربردهای متفاوت این دستاورد علمی به شمار می آیند.

دستاورد محقق ایرانی دانشگاه آلمانی در زمینه کنترل رنگ نمایشگرها

مواد فروالکتریک دارای دوقطبی هایی (dipole) هستند که یک سر یک دوقطبی دارای بار مثبت و سر دیگر آن دارای بار منفی است و این دوقطبی های فروالکتریک هنگام قرار گرفتن در معرض میدان الکتریکی فراتر از یک آستانه خاص می چرخند.

پلیمر رسانای PEDOT:PSS در حوزه الکترونیک ارگانیک ماده محبوبی است لیکن این پلیمر رسانای هر دوی الکترون ها و یون هاست. نمایشگرها و فرستنده های تولید شده است از این پلیمر فوائد متعددی دارند از جمله اینکه تولید این محصولات با استفاده از آن ارزان و راحت بوده و خود این ماده هم بی خطر است.

دانشمندان دانشگاه Linköping در آلمان با همکاری محقق ایرانی موفق به اعمال لایه نازکی از ماده فروالکتریک به یک الکترود در ابزارها و مدارهای الکتروشیمیایی ارگانیک(

با این حال، تولید ابزارهایی که به سرعت در ولتاژ خاصی موسوم به “ولتاژ آستانه سوئیچ” می شوند، همواره سخت بوده و به همین علت هم کنترل دقیق اوضاع کنونی فرستنده ها یا اوضاع رنگ نمایشگرها چالش برانگیز بوده است.

بیش از 5 سال قبل، دانشمندان دانشگاه Linköping به فکر حل این مسئله از طریق ترکیب کردن حوزه های الکتروشیمی و فروالکتریسیته افتادند.

پس از سال ها آزمایش ، “سیمون فابیانو” (Simone Fabiano) و تیم علمی اش در “آزمایشگاه الکترونیک ارگانیک” دانشگاه Linköping موفق به اعمال لایه نازکی از ماده فروالکتریک به یک الکترود در ابزارها و مدارهای الکتروشیمیایی ارگانیک شدند.

دستاورد محقق ایرانی دانشگاه آلمانی در زمینه کنترل رنگ نمایشگرها

ضخامت این لایه، ولتاژی را تعیین می کند که در آن مدار سوئیچ می شود یا نمایشگر عوض کردن رنگ می دهد بنابراین دیگر نیازی به استفاده از فرستنده ها در نمایشگرها نخواهد بود. در واقع می توان فقط با کنترل پیکسل به پیکسل از طریق یک لایه فروالکتریک بر روی الکترود، اوضاع کنونی و رنگ نمایشگرها را کنترل کرد.

موفقیت نگار عبدالهی ثانی، دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر و همکارانش نشان می دهد ترکیب الکتروشیمی و فروالکتریسیته در حوزه ابزار الکترونیکی چاپی و فرستنده های ارگانیک کارآمد خواهد بود.

دانشمندان دانشگاه Linköping در آلمان با همکاری محقق ایرانی موفق به اعمال لایه نازکی از ماده فروالکتریک به یک الکترود در ابزارها و مدارهای الکتروشیمیایی ارگانیک(

جزئیات این دستاورد علمی در مجله Science Advances منتشر شد.

واژه های کلیدی: کنترل | ارگانیک | دانشگاه | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs