مبارزه کردن سیاست پیروزی ونزوئلا ونزوئلا

مبارزه کردن: سیاست پیروزی ونزوئلا ونزوئلا انتخابات ایرانیان حسن روحانی انتخابات ریاست جمهوری

در حال پیگیری اختلاس در وزارت نفت هستیم / رئیس شرکت بازرسی کل کشور

رئیس شرکت بازرسی کل کشور گفت: قضات در حال پیگیری اختلاس ایجاد شده است در وزارت نفت هستند و در این راستا اموالی از فرد اختلاس کننده کشف شده است است. ..

ادامه مطلب

کشف یک جسد سوخته در خیابان هجرت پایتخت کشور عزیزمان ایران

جسد مرد جوانی که کاملا سوخته شده است بود داخل یک هوا آب در خیابان هجرت پایتخت کشور عزیزمان ایران کشف شد.  کشف یک جسد سوخته در خیابان هجرت تهران ع..

ادامه مطلب